SLEMAN PRODUKTIF

Membantu Mustahik meningkatkan usaha Produktif untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga, sehingga dapat keluar dari Kemiskinan.